Aktuality

Nový katastrálny zákon od 01.01.2016 - nebude !!!

Bohužiaľ, novela zákona nebola doposiaľ predložená na svoje schválenie do NR SR
Katastrálny zákon s účinnosťou od 1. januára 2016 sľuboval predovšetkým zrýchlenie, ale aj zjednodušenie a skvalitnenie postupu pri registrácii nehnuteľností. Ďalšou podstatnou zmenou by malo byť zvýšenie komfortu pri prístupe k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností. Vybral...

článok vydaný: celý článok

Zvýšenie príjmovej hranice pre získanie štátneho príspevku pre mladých

Od 1. októbra 2015 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 090,70 € na 1 140,10 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 2. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 877 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho ...

článok vydaný: celý článok

Vitajte na našej novej stránke !

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na našej novej stránke.
V snahe priniesť Vám čo najjednoduchšiu formu ponuky nehnuteľnosti sme pripravili modernú a pútavú webstránku, kde verím, že si každý nájde informácie, ktoré ho v danej chvíli zaujímajú.

Hlavnou časťou samozrejme ostáva ponuka nehnuteľností, pri ktorej sme sa snažili čo najviac uľahči...

článok vydaný: celý článok

100%-tné hypotéky

Národná banka Slovenska ešte v októbri roku 2014 vydala našim bankám sériu odporúčaní, ktoré majú zabezpečiť čo najmenšie riziká nesplácania úverov pre banky, ale zároveň majú ochrániť aj klientov. Jedným zo zásadných obmedzení je pomer poskytovaných 100%-ných hypoték. Banky od prelomu rokov začali regulovať počet takýchto hypoték na maximálne 25% zo všetkých...

článok vydaný: celý článok
4