Aktuality

V akej výške môžem dostať hypotéku?

Asi jedna z najčastejších otázok, s ktorými sa pravidelne stretávame.
Keďže je potrebné zohľadniť viac kritérií, v tomto článku sa pozrime na to, akú výšku hypotéky je možné dostať z pohľadu príjmov, respektíve bonity klienta.
V jednoduchosti sa dá povedať, že maximálna výška hypotéky sa určí ako nižšia z hodnôt, ktorá vzíde porovnaním para...

článok vydaný: celý článok

Od 01.01.2018 už nie je možné získať hypotéku s nulovým úrokom!

Od 1.1.2018 sa ruší klasický štátny príspevok pre mladých a zavádza sa daňový bonus. Zaniká tým možnosť, že v niektorých prípadov mali mladí ľudia prvých päť rokov nulovú úrokovú sadzbu. Naviac sa preniesla povinnosť uplatniť si daňový bonus na samotného klienta. Doteraz to za neho urobila banka, stačilo splniť podmienky a požiadavky o príspevok priamo v banke pri...

článok vydaný: celý článok

Prísnejšie hypotéky - zmeny platné od 1.3.2017 !

Uvažujete o hypotéke, ale zatiaľ ste to nestihli?
Od 1.3.2017 platia nové prísnejšie pravidlá pri ich poskytovaní, ktoré musia banky dodržiavať podľa nariadenia NBS.

Najpodstatnejšie zmeny nastávajú pri posudzovaní príjmov žiadateľa, a to nasledovne:
- do úvahy sa bude brať príjem za posledných 6 mesiacov, podnikatelia budú okrem po...

článok vydaný: celý článok

Zmena výšky príjmu pre získanie hypotéky pre mladých od 01.01.2017

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte. Sú rovnaké už dlhšie obdobie a každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Od 1.1.2017 na získanie štátneho príspevku musíte splniť tieto 3 podmienky:
- neprekročíte vek 35 rokov. Najneskôr môžete podať...

článok vydaný: celý článok
2