Zmeny v hypotekárnych úveroch od 21.03.2016

Nový zákon o úveroch na bývanie prináša pre klientov viaceré zásadné zmeny:
- zníženie poplatku za predčasné splatenie úveru na maximálne 1 % jeho zostatku
- možnosť vykonať raz ročne jednorázový vklad vo výške 20 % zostatku úveru bez poplatku
- právo odstúpenia od úverovej zmluvy do 14 dní od jej podpisu
- veriteľ je povinný je informovať klienta o konkrétnych dôvodoch zamietnutia žiadosti o úver
- veriteľ musí poskytnúť presne informácie o sume zaplatených úrokov a výške nesplatenej istiny
- veritelia musia používať jednotný európsky formulár pre vyhotovenie ponuky pre klienta
- hypotekárny sprostredkovatelia sú povinní informovať klienta o výške svojej odmeny

Najväčšou zmenou je zníženie poplatku za predčasné splatenie na iba jedno percento. Banky tak už nebudú môcť držať klientov v nevýhodných podmienkach až do konca ich viazanosti. Banky budú nútené svojim klientom predkladať lepšie ponuky a dosiahne sa tým výhodnejšie financovanie pre ľudí.Táto zmena ovplyvní všetky hypotéky a úvery na bývanie, aj tie podpísané pred 21. marcom 2016.

Nový zákon zvýhodní výmenu starších úverov za nové a klienti tak ušetria množstvo peňazí. Banky na druhej strane prídu o časť ziskov, ktoré si pravdepodobne vynahradia opätovným zavedením spracovateľských poplatkov, prípadne zvýšením úrokových sadzieb.

článok vydaný:
späť na zoznam