Štátny príspevok pre mladých od 01.10.2012

Od 1. októbra 2012 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 001 € na 1 030,9 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za druhý štvrťrok 2012, ktorá dosiahla výšku 793 €.
V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 061,80 €.

Odporúčanie:
Pred posudzovaním podmienok, za ktorých Vám bude poskytnutý úver , odporúčam, aby ste si vyžiadali potvrdenie od zamestnávateľa o svojom priemernom mesačnom hrubom príjme za predchádzajúci kalendárny rok, v tomto období za rok 2011.

článok vydaný:
späť na zoznam