HÚ so štátnym príspevkom pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je forma štátnej podpory bývania pre mladých ľudí – je to percento, o ktoré sa znižuje vaša úroková sadzba (aktuálne 3%, pričom 2% poskytuje štát a 1% prispieva banka). Podmienky poskytnutia štátneho príspevku stanovuje zákon bankách a sú nasledovné:

Základné podmienky poskytovania:
- vek klienta od 18 do 35 rokov (podmienka sa vzťahuje aj na spoludlžníka)
- maximálny limit hypotekárneho úveru 49.790,88€ (1.500.000,-Sk)
- priemerný mesačný hrubý príjem klienta za predchádzajúci kalendárny rok môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve
- účel hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých je nadobudnutie, výstavba, zmena a údržba tuzemských nehnuteľností.

Výhody Štátneho príspevku pre mladých
- celkové zvýhodnenie na úrokovej sadzbe je vo výške 3,0% p.a.
- ŠP sa poskytuje každoročne po dobu 5 rokov od začatia úročenia HÚ
- možnosť odkladu splátky istiny po dobu 5 rokov
- možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky bez poplatku po dobu 5 rokov

článok vydaný:
späť na zoznam