Aktuality

Štátny príspevok pre mladých od 01.10.2012

Od 1. októbra 2012 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 001 € na 1 030,9 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za druhý štvrťrok 2012, ktorá dosiahla výšku 793 €.
V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobn...

článok vydaný: celý článok

Zvýšenie správnych poplatkov od 1.10.2012

Od 1. októbra 2012 sa mení výška niektorých správnych poplatkov.

Novelou zákona o správnych poplatkoch, ktorá vstupuje do účinnosti od 1. októbra 2012 sa mení výška niektorých poplatkov, pričom predaja nehnuteľností sa týkajú najmä tieto zmeny:
- za návrh na vklad do katastra nehnuteľností v urýchlenom konaní (do 15 dní) sa mení výška poplatku ...

článok vydaný: celý článok

HÚ so štátnym príspevkom pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je forma štátnej podpory bývania pre mladých ľudí – je to percento, o ktoré sa znižuje vaša úroková sadzba (aktuálne 3%, pričom 2% poskytuje štát a 1% prispieva banka). Podmienky poskytnutia štátneho príspevku stanovuje zákon bankách a sú nasledovné:

Základné podmienky poskytovania:
- vek klienta od 18 do 35 rokov (pod...

článok vydaný: celý článok

Oznamovacia povinnosť pri kúpe/predaji nehnuteľnosti

Kúpili ste nehnuteľnosť? Ustrážte si dátum vkladu do katastra kvôli dani.

S nadobudnutím nehnuteľnosti sa spája niekoľko povinností. Najdôležitejší je kataster nehnuteľností, lebo práve vkladom do katastra sa oficiálne mení vlastník. Myslieť treba aj na daň z nehnuteľností, pretože po kúpe alebo predaji bytu, domu či pozemku si musíte splniť oznamovaciu ...

článok vydaný: celý článok
8